پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

ارتباط با ما(معاونت پژوهشی)

​​​​ 

 

ردیف​ نام و نام خانوادگی​ ​سمت            ​     شماره تلفن         پست الکترونیکی​                                 ​
1​ حبیب   عباسی پور  معاون​ 51212303 Abasipour@shahed.ac.ir
10.jpg
2​          امیر    وفاییان کارشناس  دفتر پژوهش​ و فناوری 51212305 agri.research@shahed.ac.ir  5552.jpg
3​ خدیجه نعمتی​ مسئول کتابخانه​ 51212346 kh.nemati@shahed.ac.ir​ نعمتي.JPG