پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

News: اعلام زمان حذف و اضافه

عنوان

اعلام زمان حذف و اضافه

​با توجه به تقویم آموزشی  از تاریخ 1400/07/3 لغایت 1400/07/06 جهت انجام امور حذف و اضافه نیمسال جاری  تعیین شده است . لذا برنامه زمانبندی جهت استحضار تقدیم میگردد.​

جدول+زمان+بندی+حذف+و+اضافه+14001.pdfجدول زمان بندی حذف و اضافه  


تاریخ انتشار

09/22/2021

تصویر خبر

پیوست: