پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده کشاورزی

:

News: لینک گروه " دعوت شدگان به مصاحبه دکتری 1400 دانشکده کشاورزی"

عنوان

لینک گروه " دعوت شدگان به مصاحبه دکتری 1400 دانشکده کشاورزی"

​https://rubika.ir/joing/BDADIJCB0GBFGGSSBOSIGXQOZJOALNFG

" ضمن عرض تبریک به دعوت شدگان به مصاحبه دکتری 1400 دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، از دواطلبین عزیز تقاضا می شود برای اطلاع از اخبار مربوط به مصاحبه با مراجعه به لینک زیر در گروه مربوطه در اپلیکیشن روبیکا اقدام به عضویت بفرمایند"


تاریخ انتشار

05/17/2021

تصویر خبر

پیوست: