پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

 

دفتر پژوهش و فناوری

 
این دفتر با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور پژوهش و فناوری مجموعه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای تحقق و دستیابی به اهداف و سیاست های کلی دانشگاه راه اندازی گردیده است.
از مهمترین فعالیتهای این دفتر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
*        هدف گذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقای کمیت و کیفیت  فعالیتهای علم و فناوری در سطح دانشکده
*        ارتباط مستمر و پیوسته با دفتر مطالعات و تحقیقات دانشگاه به منظور انجام هر چه بهتر امور محوله
*        نظارت بر انجام طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
*        تسهیل و تسریع در روند اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی واجد شرایط
*        بررسی و تایید تقاضای اعضای هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور
*        ارسال کتب اعضای هیات علمی جهت داوری (پس از تصویب در شورای چاپ و نشر دانشگاه)
*        تسهیل و تسریع در روند چاپ و انتشار کتاب اعضای هیات علمی دانشکده، از سوی دفتر چاپ و نشر دانشگاه
*        تشکیل پرونده برای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور تسویه این پایان نامه ها از محل پژوهانه اعضای محترم هیات علمی به عنوان استاد راهنما
*        بررسی، تایید و اقدام در خصوص حق التشویق انواع مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی
*        بررسی و داوری پروپزال طرح های تحقیقاتی پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشکده و  در صورت تصویب، ارسال آن به دفتر مطالعات و تحقیقات  
*        با توجه به عدم فعالیت مرکز تحقیقات علوم کشاورزی، در حال حاضر کلیه وظایف آن مرکز نیز از طریق دفتر پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی انجام می شود.
 
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشکده :
*        امکان دسترسی و دانلود کلیه فرم های مورد نیاز این اعضا، برای انجام انواع  فعالیتهای مربوط به حوزه پژوهش و فناوری از طریق لینک زیر مقدور می باشد:
 
*        سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات نیز از طریق لینک زیر در دسترس اعضای محترم هیات علمی می باشد:

 
پیوستها
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "پژوهشی" وجود ندارد.