پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

:

Research-Council-of-Institute

Institute of Science and New Technologies

اجرای سریع

شورای پژوهشی پژوهشکده شامل اعضای ذیل است:
1- دکتر محمود فردوسی زاده   -   رئیس پژوهشکده علوم و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و رئیس شورا
2-                                      -   معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده و دبیر شورا
3-                                      -   معاون پشتیبانی و منابع انسانی پژوهشکده  و عضو شورا
4- دکتر غلامرضا داداش زاده     -   مدیر گروه سامانه های مخابراتی و رادار و عضو شورا
5- دکتر محمد علی دوستاری  -   مدیر گروه امنیت فضای مجازی و عضو شورا
6- دکتر مهدی بشیری            -   مدیر گروه مطالعات راهبردی فضای مجازی و عضو شورا