پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

:

Introduction

Institute of Science and New Technologies

اجرای سریع

پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شاهد از زیر مجموعه ها  وابسته به دانشگاه شاهد است که با هدف توسعه پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، خدمات و تربیت پژوهشگران متعهد، متخصص و کارآفرین در زمینه‌های مختلف علوم و فناوری با دریافت موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1392/06/23 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات از ابتدای تاسیس برنامه‌های دراز مدت گروه‌های پژوهشی خود را در جهت رفع نیازهای کشور، گسترش مرزهای دانش نو و انجام فعالیت های کاربردی – توسعه ای – مشاوره ای قرار داده است. زمينه‌ اصلي فعاليت پژوهشکده بصورت بین رشته ای و در حوزه‌ های فني- مهندسي، پزشکی و علوم انساني است که در چارچوب انجام فعالیت های فوق در سه گروه پژوهشی تعریف گردیده است. هم اکنون پژوهشکده در فضایی به مساحت تقریبی 500 متر مشغول فعالیت بوده و حوزه‌ی ستادی، تحقیقاتی و بخشی از آزمایشگاه‌ها را در خود جای داده است.