پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

:

Cyberspace-Strategic

Institute of Science and New Technologies

اجرای سریع

​مدیر گروه مطالعات راهبردی فضای مجازی : دکتر مهدی بشیری

اهداف گروه پژوهشی

الف) اهداف بلندمدت(5 ساله) گروه پژوهشی:

1- کاربر روی مسائل اقتصادی فضای مجازی  از قبیل به وجود آمدن کسب‌وکارهای جدید، تغییر مشاغل قبلی، تأثیر بر اقتصاد ملی، حوزه‌های صادراتی و وارداتی متأثر از ورود تکنولوژی  و ... با استفاده از مطالعات میدانی و مطالعات تطبیقی با سایر کشورها.
2- کاربر روی  مبانی حقوقی ورود فناوری‌های جدید  به کشور  ازجمله مسائل مربوط به جرائم سایبری در سطح ملی و بین‌المللی و ارائه مشاوره به نهادهای تصمیم گیر در این زمینه
3- بررسی نحوه ایجاد ساختارهای مناسب اقتصادی و حقوقی برای گسترش کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در حوزه فاوا از طریق ایجاد مبانی مالکیت معنوی و نظام تجاری‌سازی نوآوری در کشور.
4- بررسی اثرات فرهنگی ورود فناوری‌های جدید فاوا به کشور از منظر سلامت فرد، خانواده و جامعه و ارائه نتایج طرح‌های تحقیقاتی در این حوزه به مسئولین مرتبط جهت کمک به تصمیم‌گیری‌ها.
5- انجام طرح‌های مطالعاتی درزمینه امنیت نظامی و انتظامی در ارتباط با فضای مجازی و ارائه راهکارهای اجرایی به ارگان‌های ذی‌ربط
6- انجام طرح‌های پژوهشی در راستای نحوه استفاده از فضای مجازی جهت ارتقای سطح خدمات عمومی در ارگان‌های مختلف

ب) اهداف کوتاه‌مدت (2 ساله) گروه پژوهشی: 

1- تدوین و ارائه راهکارهای حقوقی جهت تشخیص هویت (Bio Metric ، کارت هوشمند، توکن امنیتی ،....)
2- تدوین طرح نظام نوآوری و مالکیت معنوی در کشور در حوزه فضای مجازی
3- ارائه طرح‌های اقتصادی جهت بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری اپراتورهای جدید در تجهیز و گسترش شبکه به فناوری‌های نوین.
4- ارائه مدل‌های اقتصادی برای راه‌اندازی سرویس‌های ارزش‌افزوده در کشور
5- تدوین ضروریات حقوقی تجارت الکترونیکی
6- تدوین و ارائه راهکار درزمینه مسائل فرهنگی مرتبط با گسترش ارتباطات باند پهن در کشور
7- تدوين پيش‌نويس حقوقی پروانه‌هاي بهره‌برداري براي اپراتورها
8- تدوين و به‌روزرسانی مقررات، ضوابط، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي حقوقي فضای مجازی


زمینه فعالیت:

1- پژوهش در زمينه تصدیق هویت، کنترل دسترسی و سلامت محتوا 
2- تحقيقات در زمینه کدهای مخرب، آسیب پذیری  و نفوذ
3- تامين امنیت زیرساختها و سامانه های پایه 
4- تحقیقات و دانش بنیادی حوزه امنیت
5- تحقيقات در زمينه جرم شناسی سایبری
6- بومي سازي سخت افزار‌های امنیتی و امنیت سامانه‌های صنعتی
7- پژوهش در زمینه روش‌های نوین امنیت سخت‌افزار و نرم‌افزار 
8- پژوهش در زمینه سیاست‌های رمزنگاری و سامانه‌های مرتبط در کشور