پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

:

Cyber-security

Institute of Science and New Technologies

اجرای سریع

مدیر گروه فضای مجازی: دکتر محمد علی دوستاری

اهد​اف گروه پژوهشی

الف) اهداف بلندمدت(5 ساله) گروه پژوهشی:

1- پژوهش درزمینه تصدیق هویت، کنترل دسترسی و سلامت محتوا 
2- تحقيقات درزمینه کدهای مخرب، آسیب‌پذیری  و نفوذ
3- تأمین امنیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های پایه 
4- تحقیقات و دانش‌بنیادی حوزه  امنیت
5- تحقيقات درزمینه جرم‌شناسی سایبری
6- بومی‌سازی سخت‌افزارهای امنیتی و امنیت سامانه‌های صنعتی
7- پژوهش درزمینه روش‌های نوین امنیت سخت‌افزار و نرم‌افزار 
8- پژوهش درزمینه سیاست‌های رمزنگاری و سامانه‌های مرتبط در کشور 

ب) اهداف کوتاه‌مدت (2 ساله) گروه پژوهشی: 

1- تشخیص هویت (Bio Metric ، کارت هوشمند، توکن امنیتی ،....)
2- پیشگیری، تشخیص حمله و نفوذ (Scanner ، SOC ، IDS/IDP ، UTM و....)
3- امنیت سیستم‌عامل 
4- امنیت پایگاه داده‌ها
5- امنیت در کسب‌وکار  و تجارت الکترونیکی
6- پروتکل‌های رمز و  مدیریت کلید
7- ادله دیجیتال  (Forensics)
8- سامانه‌های امنیتی در تجهیزات کنترل صنعتی
9- امضای دیجیتال و زیرساخت‌های کلید عمومی
10- امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه‌های کارت هوشمند 
11- امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه‌های حسگر بی‌سیم

زمینه فعالیت:

1- پژوهش در زمينه تصدیق هویت، کنترل دسترسی و سلامت محتوا 
2- تحقيقات در زمینه کدهای مخرب، آسیب پذیری و نفوذ
3- تامین امنیت زیرساختها و سامانه های پایه 
4- تحقیقات و دانش بنیادی حوزه  امنیت
5- تحقيقات در زمينه جرم شناسی سایبری
6- بومي سازي سخت افزار های امنیتی و امنیت سامانه های صنعتی
7- پژوهش در زمینه روش های نوین امنیت سخت افزار و نرم افزار