پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

:

Board-of-Founders

Institute of Science and New Technologies

اجرای سریع

​​هیئت موسس پژوهشکده شامل پانزده نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف دانشگاه شاهد می باشند که از ابتدای تأسیس تاکنون در این پژوهشکده به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در گروه های پژوهشی مشغول به فعالیت های علمی و پژوهشی هستند.

 
1- گروه سامانه‌های مخابراتی و رادار

​ردیف ​نام و نام خانوادگی ​مدرک ​رشته و گرایش ​مرتبه
​1
​محمود فردوسی زاده نائینی
​دکتری ​برق - مخابرات ​استادیار
2​ ​غلامرضا داداش زاده ​دکتری ​برق - مخابرات ​دانشیار
3​ ​حمیدرضا بخشی ​دکتری ​برق - مخابرات ​دانشیار
4​ ​بابک سیف ​دکتری ​برق - مخابرات ​دانشیار
5​ ​علیرضا ملاح زاده ​دکتری ​برق - مخابرات ​دانشیار
 
2- گروه امنیت فضای مجازی

​ردیف ​نام و نام خانوادگی ​مدرک ​رشته و گرایش ​مرتبه
1​ ​محمد علی دوستاری ​دکتری ​برق - کامپیوتر ​استادیار
2​ ​علیرضا بهراد ​دکتری ​برق - الکترونیک ​دانشیار
3​ ​سروش اخلاقی ​دکتری ​برق - مخابرات ​استادیار
4​ ​ناصر محمدزاده ​دکتری ​مهندسی کامپیوتر ​استادیار
5​ ​شهریار بیژنی ​دکتری ​مهندسی کامپیوتر ​استادیار
 

3- گروه مطالعات راهبردی فضای مجازی

​ردیف نام و نام خانوادگی​ ​مدرک ​رشته و گرایش ​مرتبه
​1 ​کامیار ثقفی ​دکتری
​برق - الکترونیک
استاد
​2 ​مهدی بشیری ​دکتری مهندسی صنایع​ ​استاد
3​ ​ستار زرکلام ​دکتری ​حقوق خصوصی - مالکیت فکری ​استادیار
4​
​احمد سرداری
​دکتری ​مدیریت بازرگانی ​دانشیار
5​ ​امیر حسین امیری ​دکتری ​مهندسی صنایع ​دانشیار