پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

Helps Helps    0 3 سال پیش
Tasks Tasks    1 3 سال پیش
آنتی ویروس آنتی ویروس    4 3 سال پیش
اخبار اخبار    18 14 ماه قبل
ارتباط با ما ارتباط با ما    3 3 سال پیش
ارسال نظرات ارسال نظرات    0 3 سال پیش
اعلانات درخواست ها اعلانات درخواست ها    5 5 سال پیش
بخش بخش    3 2 سال پیش
بخشنامه ها بخشنامه ها    6 3 سال پیش
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    0 3 سال پیش
تایید مدیر: تکالیف تایید مدیر: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 3 سال پیش
تایید نهایی: تکالیف تایید نهایی: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 3 سال پیش
تست تست    3 3 سال پیش
تکالیف تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 3 سال پیش
حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    6 3 سال پیش
حوزه تخصصی مخابرات حوزه تخصصی مخابرات    2 3 سال پیش
حوزه تخصصی مرکزداده حوزه تخصصی مرکزداده    1 2 سال پیش
حوزه تخصصی نرم افزار حوزه تخصصی نرم افزار    2 2 سال پیش
خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی    8 3 سال پیش
دانشجو دانشجو    5 2 سال پیش
درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات    0 3 سال پیش
راهنماها راهنماها    5 3 سال پیش
سرویسهای الکترونیکی سرویسهای الکترونیکی    0 5 سال پیش
سیستم ها سیستم ها    4 3 سال پیش
فرم ثبت نام فرم ثبت نام    2 2 سال پیش
فرم ها فرم ها    3 3 ماه قبل
مدیرکل فن آوری مدیرکل فن آوری    0 3 سال پیش
مرکز درخواست ها مرکز درخواست ها    14 3 سال پیش
مستندات فنی مستندات فنی    1 3 سال پیش
نام مراکز نام مراکز    15 3 سال پیش
نوع CPU نوع CPU    6 2 سال پیش
نوع رم نوع رم    4 3 سال پیش
نوع سیستم نوع سیستم    7 3 سال پیش
وضعیت دستگاه وضعیت دستگاه    3 3 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی ارتباطات وظایف حوزه تخصصی ارتباطات    1 2 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    2 3 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی شبکه وظایف حوزه تخصصی شبکه    1 3 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی نرم افزار وظایف حوزه تخصصی نرم افزار    3 3 سال پیش
وظایف و ماموریت ها وظایف و ماموریت ها    1 3 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 4 سال پیش