پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

Helps Helps    0 18 ماه قبل
Tasks Tasks    1 18 ماه قبل
آنتی ویروس آنتی ویروس    4 18 ماه قبل
اخبار اخبار    9 18 ماه قبل
ارتباط با ما ارتباط با ما    3 18 ماه قبل
ارسال نظرات ارسال نظرات    0 18 ماه قبل
اعلانات درخواست ها اعلانات درخواست ها    5 4 سال پیش
بخش بخش    3 6 ماه قبل
بخشنامه ها بخشنامه ها    6 18 ماه قبل
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    0 18 ماه قبل
تایید مدیر: تکالیف تایید مدیر: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 18 ماه قبل
تایید نهایی: تکالیف تایید نهایی: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 18 ماه قبل
تست تست    3 18 ماه قبل
تکالیف تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 18 ماه قبل
حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    6 15 ماه قبل
حوزه تخصصی مخابرات حوزه تخصصی مخابرات    2 18 ماه قبل
حوزه تخصصی مرکزداده حوزه تخصصی مرکزداده    1 3 ماه قبل
حوزه تخصصی نرم افزار حوزه تخصصی نرم افزار    2 3 ماه قبل
خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی    8 18 ماه قبل
دانشجو دانشجو    5 5 ماه قبل
درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات    0 15 ماه قبل
راهنماها راهنماها    5 18 ماه قبل
سرویسهای الکترونیکی سرویسهای الکترونیکی    0 4 سال پیش
سیستم ها سیستم ها    4 18 ماه قبل
فرم ثبت نام فرم ثبت نام    2 6 ماه قبل
فرم ها فرم ها    3 18 ماه قبل
مدیرکل فن آوری مدیرکل فن آوری    0 18 ماه قبل
مرکز درخواست ها مرکز درخواست ها    14 18 ماه قبل
مستندات فنی مستندات فنی    1 18 ماه قبل
نام مراکز نام مراکز    15 15 ماه قبل
نوع CPU نوع CPU    6 6 ماه قبل
نوع رم نوع رم    4 15 ماه قبل
نوع سیستم نوع سیستم    7 15 ماه قبل
وضعیت دستگاه وضعیت دستگاه    3 15 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی ارتباطات وظایف حوزه تخصصی ارتباطات    1 3 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    2 18 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی شبکه وظایف حوزه تخصصی شبکه    1 18 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی نرم افزار وظایف حوزه تخصصی نرم افزار    3 18 ماه قبل
وظایف و ماموریت ها وظایف و ماموریت ها    1 18 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش