پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

Files Files    18 5 ماه قبل
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  1 3 هفته پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 18 ماه قبل
تصاویر سایت تصاویر سایت    55 2 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  10 2 سال پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  6 3 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  17 3 ماه قبل
فایل های سایت فایل های سایت    9 5 سال پیش
فرم درخواست خدمات فرم درخواست خدمات    1 6 سال پیش
فرم های دفتر فناوری فرم های دفتر فناوری    0 7 سال پیش

  کتابخانه های تصاویر

BannerImages BannerImages    12 3 سال پیش
SlideICT SlideICT    3 3 ماه قبل
software Banner software Banner    6 7 سال پیش
آرشیو طراحی سایت آرشیو طراحی سایت    3 6 سال پیش
آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    6 6 سال پیش

  لیست ها

Helps Helps    0 18 ماه قبل
Tasks Tasks    1 18 ماه قبل
آنتی ویروس آنتی ویروس    4 18 ماه قبل
اخبار اخبار    9 18 ماه قبل
ارتباط با ما ارتباط با ما    3 18 ماه قبل
ارسال نظرات ارسال نظرات    0 18 ماه قبل
اعلانات درخواست ها اعلانات درخواست ها    5 4 سال پیش
بخش بخش    3 6 ماه قبل
بخشنامه ها بخشنامه ها    6 18 ماه قبل
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    0 18 ماه قبل
تایید مدیر: تکالیف تایید مدیر: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 18 ماه قبل
تایید نهایی: تکالیف تایید نهایی: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 18 ماه قبل
تست تست    3 18 ماه قبل
تکالیف تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 18 ماه قبل
حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    6 15 ماه قبل
حوزه تخصصی مخابرات حوزه تخصصی مخابرات    2 18 ماه قبل
حوزه تخصصی مرکزداده حوزه تخصصی مرکزداده    1 3 ماه قبل
حوزه تخصصی نرم افزار حوزه تخصصی نرم افزار    2 3 ماه قبل
خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی    8 18 ماه قبل
دانشجو دانشجو    5 5 ماه قبل
درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات    0 15 ماه قبل
راهنماها راهنماها    5 18 ماه قبل
سرویسهای الکترونیکی سرویسهای الکترونیکی    0 4 سال پیش
سیستم ها سیستم ها    4 18 ماه قبل
فرم ثبت نام فرم ثبت نام    2 6 ماه قبل
فرم ها فرم ها    3 18 ماه قبل
مدیرکل فن آوری مدیرکل فن آوری    0 18 ماه قبل
مرکز درخواست ها مرکز درخواست ها    14 18 ماه قبل
مستندات فنی مستندات فنی    1 18 ماه قبل
نام مراکز نام مراکز    15 15 ماه قبل
نوع CPU نوع CPU    6 6 ماه قبل
نوع رم نوع رم    4 15 ماه قبل
نوع سیستم نوع سیستم    7 15 ماه قبل
وضعیت دستگاه وضعیت دستگاه    3 15 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی ارتباطات وظایف حوزه تخصصی ارتباطات    1 3 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    2 18 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی شبکه وظایف حوزه تخصصی شبکه    1 18 ماه قبل
وظایف حوزه تخصصی نرم افزار وظایف حوزه تخصصی نرم افزار    3 18 ماه قبل
وظایف و ماموریت ها وظایف و ماموریت ها    1 18 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش

  تالار های گفتگو

تالار گفتگو تالار گفتگو    2 7 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت فرعی وجود ندارد.

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0