پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

Files Files    18 4 سال پیش
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  5 4 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 5 سال پیش
تصاویر سایت تصاویر سایت    55 5 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  33 10 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  3 10 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  19 8 ماه قبل
فایل های سایت فایل های سایت    9 9 سال پیش
فرم درخواست خدمات فرم درخواست خدمات    1 11 ماه قبل
فرم های دفتر فناوری فرم های دفتر فناوری    0 11 سال پیش

  کتابخانه های تصاویر

BannerImages BannerImages    12 7 سال پیش
SlideICT SlideICT    4 4 سال پیش
software Banner software Banner    6 11 سال پیش
آرشیو طراحی سایت آرشیو طراحی سایت    3 10 سال پیش
آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    6 10 سال پیش

  لیست ها

Helps Helps    0 5 سال پیش
Tasks Tasks    1 5 سال پیش
آنتی ویروس آنتی ویروس    4 5 سال پیش
اخبار اخبار    21 11 ماه قبل
ارتباط با ما ارتباط با ما    3 5 سال پیش
ارسال نظرات ارسال نظرات    0 5 سال پیش
اعلانات درخواست ها اعلانات درخواست ها    5 8 سال پیش
بخش بخش    3 4 سال پیش
بخشنامه ها بخشنامه ها    6 5 سال پیش
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    0 5 سال پیش
تایید مدیر: تکالیف تایید مدیر: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 5 سال پیش
تایید نهایی: تکالیف تایید نهایی: تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 5 سال پیش
تست تست    3 5 سال پیش
تکالیف تکالیف  لیست تکلیف برای گردش کار.  1 5 سال پیش
حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    8 2 ماه قبل
حوزه تخصصی مخابرات حوزه تخصصی مخابرات    2 5 سال پیش
حوزه تخصصی مرکزداده حوزه تخصصی مرکزداده    1 4 سال پیش
حوزه تخصصی نرم افزار حوزه تخصصی نرم افزار    1 11 ماه قبل
خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی    8 5 سال پیش
دانشجو دانشجو    5 4 سال پیش
درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خدمات از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات    0 5 سال پیش
راهنماها راهنماها    5 5 سال پیش
سرویسهای الکترونیکی سرویسهای الکترونیکی    0 8 سال پیش
سیستم ها سیستم ها    4 5 سال پیش
فرم ثبت نام فرم ثبت نام    2 4 سال پیش
فرم ها فرم ها    3 2 سال پیش
مدیرکل فن آوری مدیرکل فن آوری    0 5 سال پیش
مرکز درخواست ها مرکز درخواست ها    14 5 سال پیش
مستندات فنی مستندات فنی    1 5 سال پیش
نام مراکز نام مراکز    15 5 سال پیش
نوع CPU نوع CPU    6 4 سال پیش
نوع رم نوع رم    4 5 سال پیش
نوع سیستم نوع سیستم    7 5 سال پیش
وضعیت دستگاه وضعیت دستگاه    3 5 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی ارتباطات وظایف حوزه تخصصی ارتباطات    1 4 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه    2 5 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی شبکه وظایف حوزه تخصصی شبکه    1 5 سال پیش
وظایف حوزه تخصصی نرم افزار وظایف حوزه تخصصی نرم افزار    3 5 سال پیش
وظایف و ماموریت ها وظایف و ماموریت ها    1 5 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 7 سال پیش

  تالار های گفتگو

تالار گفتگو تالار گفتگو    2 11 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت فرعی وجود ندارد.

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0