پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

 

 حوزه تخصصی نرم افزار

 
آقای عباس اسدیان021-51215035

  

وظایف حوزه تخصصی نرم افزار

- مشاوره و تعریف پروژه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان
- امکان سنجی اجرای پروژه
- گردآوری نیازمندی ها و استخراج RFP
- نهایی کردن طرح پیشنهادی
- بررسی وضعیت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در نرم افزارها
- ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در حوزه نرم افزار
- نهایی سازی و انجام فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت ها
- همکاری در پیاده سازی و استقرار پروژه
- تحقيق و شناسايي شركتهاي فعال در توليد و توسعه نرم افزار
- تعریف و تدوین دوره های آموزشی
- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان در حوزه نرم افزار ها
- راهبري سيستمهاي نرم افزاري
- مطالعه و بررسي جديد ترين نرم افزارها مرتبط با مباحث آموزشي و اداري
- همکاری در توسعه نرم افزارها
- ارائه راهکارها جهت بهبود فرایند های الکترونیکی سازمان
- بررسی و اصلاح و بهبود فرایندها
- توسعه و بهبود عملکرد سیستم ها
- نظارت بر حسن عملكرد شركتها
- ارائه راهنمايی و خدمات پشتيبانی به واحد های مربوطه​
- تولید مستندات آموزشی مورد نیاز

                           
 

 خدمات تکمیلی

 


دانلود نرم افزار دسترسی از راه دور (دسترسی تنها در شبکه داخل دانشگاه مقدور میباشد)