پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع
از طریق لینک های زیر میتوانید به اتصال فعلی خاتمه دهید و یا به شبکه اینترنت متصل شوید.
باتوجه به اینکه در کدام یک از واحدهای دانشگاه شاهد به اینترنت متصل شده اید لینک مناسب را انتخاب نمایید.


 • وضعیت اتصال در واحدهای طرح جامع:مشاهده​
 • وضعیت اتصال در دانشکده پزشکی 2: مشاهده
 • وضعیت اتصال در دانشکده پزشکی: مشاهده
 • وضعیت اتصال در دانشکده دندانپزشکی: مشاهده
 • وضعیت اتصال در دانشکده هنر: مشاهده
 • وضعیت اتصال در دانشکده پرستاری: مشاهده


 

 • وضعیت اتصال در خوابگاه امام حسین (ع): مشاهده
 • وضعیت اتصال درخوابگاه الزهرا (س): مشاهده
 • وضعیت اتصال درخوابگاه دمشق: مشاهده


 

 • وضعیت اتصال در مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات: مشاهده
 • وضعیت اتصال در ساختمان مراکز تحقیقاتی خیابان کارگر: مشاهده

InternetAccountReport.png


گزارش میزان دانلود صورت گرفته و اتصالات توسط هر کاربر :
مشاهده
برای ورود به سیستم، از نام کاربری و کلمه عبور مربوط به سیستم مدیریت دامنه خود استفاده نمایید.