پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

 

 حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه

 
اسامی کارشناسان
تلفن تماس

سید احمد حسینی

​hosseini@shahed.ac.ir


51215040
51215041
 

محمد علی حجت پناه​

51215044

مهدی شعاعی​

51215037

سعید رستم زاده​

51215039

کریم جانقربان​

51215043​

رضا عابدینی​

51215038​

رضا سلیمی​

​51215034

محمد ماروسی​

​51215030