پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

صفحات سایت :همه صفحاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.

اجرای سریع

  
  
  
  
VPN.aspx
  
19/02/1442 09:37 ق.ظ18/02/1442 04:13 ب.ظ
حوزه نرم افزار.aspx
  
10/04/1441 02:18 ب.ظ10/04/1441 02:18 ب.ظ
InternetInfo.aspx
  
26/03/1441 02:20 ب.ظ14/03/1435 11:22 ق.ظ
DataCenter.aspx
  
11/03/1440 08:42 ق.ظ07/03/1433 08:12 ب.ظ
معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات.aspx
  
11/03/1440 08:32 ق.ظ05/01/1436 10:04 ق.ظ
فایل رجیستری بستن شیر فولدرها.aspx
  
20/01/1440 09:38 ق.ظ20/01/1440 09:36 ق.ظ
دسترسی به سایت دانشگاه.aspx
  
09/06/1439 02:19 ب.ظ12/11/1433 12:37 ق.ظ
Hardware.aspx
  
24/04/1437 04:30 ب.ظ07/03/1433 08:11 ب.ظ
سرویس بروزرسانی ویندوز.aspx
  
10/04/1437 12:54 ب.ظ11/04/1436 04:02 ب.ظ
InternetAcessGuide.aspx
  
13/05/1436 12:31 ب.ظ13/05/1436 12:04 ب.ظ
CBTLocker.aspx
  
13/05/1436 11:49 ق.ظ13/05/1436 11:26 ق.ظ
Services.aspx
  
15/04/1436 09:15 ق.ظ15/04/1436 09:15 ق.ظ
FTP.aspx
  
29/03/1436 01:54 ب.ظ29/03/1436 10:32 ق.ظ
Home.aspx
  
12/09/1435 12:32 ب.ظ25/11/1432 03:57 ب.ظ
Software.aspx
  
20/07/1435 11:35 ق.ظ07/03/1433 08:10 ب.ظ
Bandwidth.aspx
  
09/06/1435 03:44 ب.ظ25/02/1435 01:16 ب.ظ
Security.aspx
  
04/11/1434 01:31 ب.ظ09/04/1434 12:03 ب.ظ
FAQ.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefiFAQ.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi
  
27/06/1433 04:19 ب.ظ13/04/1433 08:08 ب.ظ
communication.aspx
  
02/06/1433 12:35 ب.ظ07/03/1433 08:12 ب.ظ