پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریعEnterFTPBtn.png

توجه:

- کاربران محترم جهت ورود به سامانه فایل دانشگاه شاهد باید از نام کاربری و کلمه عبور در مدیریت دامنه دانشگاه استفاده نمایند.
- نام کاربری خود را مشابه تصویر زیر بصورت shahed\USERID وارد نمایید.
- برای مثال اگر نام کاربری شما user1 است باید در دیالوگ ظاهر شده نام کاربری بصورت shahed\user1 وارد شود.

FTPLoginImage.jpg