پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اجرای سریع

​​
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات  دانشگاه شاهد، از سال 1371 با تصویب هیات رئیسه دانشگاه با عنوان اداره خدمات ماشینی فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر با عنوان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ادارات کل ستادی دانشگاه می باشد که از نظر چارت سازمانی زیر مجموعه حوزه ریاست می باشد.
حوزه اول_ دیتا سنتر
حوزه دوم_ ارتباطات و مخابرات
حوزه سوم _ سخت افزار و پشتیبانی تجهیزات
حوزه چهارم_نرم افزار
سرویس هایی که در این اداره کل تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از:
1- تامین و نگهداری زیر ساخت های ارتباطی ( ارتباطات تلفنی و دیتا)
2- مدیریت پهنای باند اینترنت و توزیع پهنای باند بین مراکز
3- نگهداری و مدیریت سرورها
4-تامین و نگهداری تجهیزات کامپیوتری دانشگاه
5- تامین و نگهداری نرم افزارهای سازمانی

نحوه تماس:

تلفن: 51215030 و 51215033

فکس: 51215031

پست الکترونیکی: ict [AT] shahed.ac.ir