پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

عنوان

مرکز داده

وظایف حوزه تخصصی مرکزداده

- مدیریت و نگهداری زیرساخت های شبکه دانشگاه
- راهبری سرویس های داخلی و تحت اینترنت دانشگاه
- نظارت بر عملکرد سرویس های موجود در شبكه
- نظارت و به روز رسانی سیستم های امنیتی دیتاسنتر​

پیوستها

ایجاد شده در 09/01/1433 02:34 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi
ویرایش شده در 09/01/1433 02:34 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi