پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

اسامی کارشناسان
تلفن تماس

سید احمد حسینی

​hosseini@shahed.ac.ir


51215040
51215041
 

محمد علی حجت پناه​

51215044

مهدی شعاعی​

51215037

سعید رستم زاده​

51215039

کریم جانقربان​

51215043​

رضا عابدینی​

51215038​

رضا سلیمی​

​51215034

محمد ماروسی​

​51215030

وظایف حوزه تخصصی سخت افزار و شبکه

- پشتيباني و نظارت عاليه بر زير ساخت ارتباطاتي سرويس هاي شبكه اي و تجهيزات رايانه اي در سطح كليه مراكز تابعه  و پرديس دانشگاه
-مشاوره عاليه،مطالعه و تحقيق درجهت لجستيك و تامين كليه تجهيزات شبكه هاي ارتباطاتي و ملزومات رايانه اي درسطح كليه مراكزتابعه
- پشتيباني و سرويس نگهداري از كليه سيستم هاي  شبكه اي و رايانه اي در سطح كليه مراكز تابعه و پرديس دانشگاه
- نظارت عاليه و بررسي بر حسن عملكرد و پشتيباني و راهبري شركتهاي ‍‍‍پيمانكاري طرف قرارداد با كليه مراكز تابعه و پرديس دانشگاه ​

کارشناسان محترم  IT دانشکده ها

خواهشمند است جهت هرگونه درخواست از فرم پیوست استفاده نمایند

درخواست 4.pdfدرخواست 4.pdf