پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

پیوستها
  
  
توضیحات
پیوست
  

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، جهت درخواست پست الکترونیکی شاهد مراحل زیر را طی نمایید:

1- فرم درخواست ایمیل شاهد را از وبسایت دانشگاه -> حوزه ریاست -> اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ->پست الکترونیک ->فرم درخواست پست الکترونیکی دانلود کرده و آنرا تکمیل نمایید.

2- فرم تکمیل شده را به همراه کارت دانشجویی اسکن نموده و به آدرس admin@shahed.ac.ir  ارسال نمایید.

3- برای کاهش حجم فایلهای ارسالی، دقت نمایید فایلهای اسکن شده حتما به صورت zip شده در ایمیل ارسالی ضمیمه (attach) گردد.

جهت پیگیری درخواست خود با همان آدرس فوق مکاتبه نمایید.

پیوست
  
پیوست