پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

پیوستها
  
  
توضیحات
پیوست
  

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96 و ما قبل آن، جهت درخواست پست الکترونیکی شاهد مراحل زیر را طی نمایید:

1- فرم درخواست ایمیل شاهد را از وبسایت دانشگاه -> حوزه ریاست -> اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ->پست الکترونیک ->فرم درخواست پست الکترونیکی دانلود کرده و آنرا تکمیل نمایید.

2- فرم تکمیل شده را به همراه کارت دانشجویی اسکن نموده و به آدرس admin@shahed.ac.ir  ارسال نمایید.

3- برای کاهش حجم فایلهای ارسالی، دقت نمایید فایلهای اسکن شده حتما به صورت zip شده در ایمیل ارسالی ضمیمه (attach) گردد.

جهت پیگیری درخواست خود با همان آدرس فوق مکاتبه نمایید.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 97 وبعد از آن، جهت درخواست پست الکترونیکی شاهد مراحل زیر را طی نمایید:​

جهت فعالسازی  پست الکترونیک دانشگاه شاهد خود به آدرس https://mail.shahed.ac.ir مراجعه کرده و حتما  با نام کاربری و رمز عبور اینترنت خود وارد پست الکترونیک دانشگاه شده و یک ایمیل با عنوان درخواست فعال سازی ایمیل به آدرس admin@shahed.ac.ir ارسال نمایید.توجه داشته باشید در ایمیل ارسالی شماره دانشجویی و نام دانشکده خود را قید نموده و نام و نام خانوادگی خود را به صورت انگلیسی و صحیح  وارد نمایید،چون آدرس پست الکترونیک بر اساس همین نام و نام خانوادگی ارسالی شما ساخته خواهد شد.

جهت راهنمایی در مورد  نام کاربری و رمز عبور اینترنت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

http://shahed.ac.ir/ICT/SitePages/InternetAcessGuide.aspx
پیوست
  
پیوست