پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

:

اسناد :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
mikrotik.png
  
05/07/1440 03:01 ب.ظsalimi
page02.jpg
  
05/07/1440 02:56 ب.ظsalimi
page3.png
  
05/07/1440 02:53 ب.ظsalimi
Windows-Sandbox.jpg
  
05/07/1440 02:35 ب.ظsalimi
تنظیمات مربوط به outlook.pdf
  
23/05/1440 12:03 ب.ظمدیر سایت