پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اعضای هیأت علمی گروه تصویرسازی

نام و نام خانوادگی ​رتبه علمی ​آدرس پست الکترونیکی عکس​
​دکتر مرتضی اسدی ​استادیار asadi AT shahed.ac.ir  asadi-1.jpg

​دکتر پرویز اقبالی ​استادیار eghbali AT shahed.ac.ir ​​ eghbali_jpg.jpg