پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اعضای هیأت علمی گروه ارتباط تصویری

 

نام و نام خانوارگی​ رتبه علمی​ آدرس پست الکترونیکی​ عکس​

 دکتر سید نظام الدین امامی فر​

استادیار​ emamifar AT shahed.ac.ir ​
استاد عبدالرضا چارئی​ استادیار​ chareie AT shahed.ac.ir ​