پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 
این کتابخانه از سال 1369  فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.
در حال حاضر با سیستم به صورت باز خدمات خویش را ارائه می نماید و شامل مجموعه زیر می باشد:
Ø     14100 نسخه کتاب فارسی( در زمینه های تخصصی و عمومی)
Ø     6617 نسخه کتاب انگلیسی( در زمینه تخصصی که شامل نقاشی، گرافیک، عکاسی، پژوهش هنر، صنایع دستی و انیمیشن)
Ø     1300 عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
Ø     40 عنوان نشریه فارسی تخصصی
Ø   آرشیو نشریات فارسی و انگلیسی
بخش های کتابخانه شامل امانت(مخزن)، مرجع، نشریات، پایان نامه و سایت می باشد.