پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اعضای هیأت علمی گروه نقاشی

 

نام و نام خانوادگی ​ ​رتبه علمی ​آدرس پست الکترونیکی عکس​
دکتر کاظم چلیپا​ استادیار​  chalipa AT shahed.ac.ir ​​
دکتر سیدرضا حسینی​ استادیار​ reza_hoseini4@yahoo.com ,rz.hosseini@shahed.ac.ir
h.jpg
دکتر حبیب اله صادقی​ استادیار​ hasadeghi AT shahed.ac.ir ​​