پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​ 
فصلنامه علمي پژوهشي نگره
زمينه انتشار: هنرهاي ايراني اسلامي
با گرايش هنرهاي تجسمي
دانشکده هنر- دانشگاه شاهد
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مديرمسئول: دكتر علي اصغر شيرازي
سردبير: دكتر حبيب ا... آيت اللهي
مدير داخلي : حسين تقي پور
 
تلفن: 51215130
نمابر: 51215124
پست الکترونيکي:
Email:Negarehj-art@shahed.ac.ir
 
هيئت تحريريه:
 
دكتر حبيب ا... آيت اللهي، دانشيار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
دکتر حسن بلخاری، استاد دانشکده هنر دانشگاه تهران
 دکترغلامعلي حاتم، استاد دانشکده هنرهاي کاربردي، دانشگاه هنر تهران
دكتر محمد حسين حليمي، استاد پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
دکتر عبدالمجید حسینی راد، دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دكتر محمد خزايي، استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر علي اصغر شيرازی، استاد يار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
دكتر محمود طاووسي، استاد دانشكده هنر، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر حکمت ا... ملاصالحي، دانشيار دانشکده باستان شناسي، دانشگاه تهران
 
 


جهت دریافت راهنمای ارسال مقاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید:  shivename.jpg

فرم درخواست چاپ مقاله:  darkhast-chap-mth.docx

فهرست مقالات نشریه علمی پژوهشی نگره از شماره 1 تا 32:  فهرست مقالات

فهرست مقالات تایید شده و آماده چاپ نشریه علمی پژوهشی نگره:

 

 neg

 
پیوستها
  
  
  
شرح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 - 10بعدی


1