پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
صندوق پیشنهادهای كتابخانه دانشکده هنر

 
کلیه کاربران محترم کتابخانه دانشکده هنر شاهد (اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و کارکنان) می توانند منابع اطلاعاتی (اعم از کتاب، نشریه و لوح فشرده) مفید و مناسب را که مورد نیاز خود و یا گروه آموزشی خاصی هستند و در این کتابخانه وجود ندارند و نیز نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به مجموعه منابع و خدمات این کتابخانه،  از طریق فرم های زیر به کتابخانه دانشکده پیشنهاد دهند. واهشمند است قبل از تکمیل هر فرم نکات مطرح شده در ابتدای فرم را به دقت مطالعه نموده و از عدم وجود منابع پیشنهادی در این کتابخانه اطمینان حاصل نمایید.
 
   
  journal.jpg
 
cd.jpg

  فرم ارسال نظرات و پیشنهادات به کتابخانه دانشکده