پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 کتابخانه دانشکده هنر شاهد 
عضویت
كليه دانشجويان و نيز اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه شاهد مي توانند با ارائه مدارك زير به بخش گردش كتاب (امانت)، به صورت رایگان به عضويت دانشکده هنر شاهد درآمده و كتاب(هاي) مورد نياز خود را به امانت ببرند:
 
 membership2.jpg 
 
نکته 1: عضویت هر یک از اعضای کتابخانه در صورت رعایت قوانین و مقررات آن، تا پایان زمان تحصیل و یا اشتغال در دانشگاه شاهد برقرار بوده و پس از تسویه حساب با دانشگاه، ملغی می گردد.
نکته 2: دانشجويان و مراجعين ساير دانشگاه ها و مراكز آموزشي امكان عضويت دايم در كتابخانه را ندارند. اين افراد فقط مي توانند با ارائه معرفي نامه معتبر از محل تحصيل يا اشتغال خود و نيز همراه داشتن كارت شناسايي معتبر از منابع كتابخانه در محل كتابخانه استفاده نمايند.