پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
تماس با کتابخانه دانشکده هنر
  
نام بخش
نام کارکنان
شماره تماس
مخزن
آقای زاروی
66757501 داخلی 124
مرجع
خانم ناطقی
66757501 داخلی 125
 
 نشانی: تهران خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به چهارراه استانبول، خیابان بابی ساندزT پلاک 38
کد پستی: 1131697611
دورنگار: 66723337