پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​
 
 
 

 eduinfo

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  فرم ها
تمدید سنوات تحصیلی درخواست تجدید نظر تصحیح ورقه امتحانی
درخواست مرخصی تحصيلی درخواست کمیسیون پزشکی
گزارش واحدهای گذرانده درخواست تجدید نظر کمیسیون پزشکی
فرم میهمان

 

اطلاعیه ها و بخشنامه ها 

اطلاعیه بسیارمهم نحوه ثبت نام در ایرانداک سقف سنوات
نحوه اعتراض به نمرات​​ شیوه نامه تنظیم پایان نامه و رساله ​​ دستورالعمل الكترونيكي پایان نامه و رساله​​