پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

دانشجویان گرامی بر طبق جدول زمانبندی ارزشیابی اساتید درج شده در بخش اطلاعیه های آموزشی

حتماً کارت ورود به جلسه دریافت نمایید.

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97