پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 phdnews

 
پیوستها
  
  
  
  
  
 
فرم ها ، آیین نامه ها ، طرحنامه ها و دستورالعمل ها
نمونه الگوی پایان نامه
دستور العمل نهایی تدوین پایان نامه ها فرم طرحنامه تفصیلی دکترا پژوهش هنر  فرم طرحنامه تفصیلی دکترا تاریخ تطبیقی 
فرم درخواست تمدید سنوات
عنوان پیشنهادی رساله دکترا
اظهارنامه حقوقی
دستورالعمل ثبت رساله در کتابخانه مرکزی دانشگاه
نحوه ثبت پایان نامه در ایرانداک