پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 arshadinfo

 
پیوستها
  
  
  
فرم ها ، آیین نامه ها ، طرحنامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه کارشناسی ارشد آیین نامه جدید استعداد درخشان طرحنامه اصلی-ارتباط تصویری طرحنامه اصلی-پژوهش هنر
طرحنامه اصلی-تصویرسازی
طرحنامه اصلی-نقاشی
طرحنامه اصلی هنر اسلامی دستور العمل نهایی پایان نامه 
تمديد سنوات كارشناسي ارشد آخرین -پیشنهاد موضوع -رشته های پروژه دار آخرین پیشنهاد موضوع-رشته پژوهش هنر
فرم درخواست دفاع کارشناسی ارشد
دستورالعمل ثبت پایان نامه در کتابخانه مرکزی دانشگاه
اظهارنامه حقوقی نمونه الگوی پایان نامه
نحوه ثبت پایان نامه در ایرانداک

 

ریز واحدهای کارشناسی ارشد:(لیست دروس ارشد)