پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 اعضای هیأت علمی گروه هنر اسلامی

 

نام و نام خانوادگی ​ ​رتبه علمی ​آدرس پست الکترونیکی عکس​
دکتر مرتضی افشاری

استادیار​


afshari AT shahed.ac.ir ​​​​

afshari_jpg.jpg

استاد پرویز حاصلی​

مربی

(نشان درجه یک هنری)

haseli AT shahed.ac.ir ​
 دکتر خشایار قاضی زاده
استادیار​ ghazizadeh AT shahed.ac.ir ​