پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده هنر

:

دستورالعمل ها و فرم ها

محورهای پژوهشی اعضای هیات علمی:ردیف

نام و نام خانوادگی

موارد محورهای پژوهشی

1

مرتضی اسدی

 

هنرهای تجسمی معاصر

 

2

پرویز اقبالی

هنراسلامی ( تصویرسازی )

 

3

کاظم چلیپا

هنرهای تجسمی معاصر

4

حبیب اله صادقی

هنرهای تجسمی معاصر

5

سید رضا حسینی

زیبایی شناسی هنرهای معاصر

6

مرتضی افشاری

هنراسلامی و قرآن

7

پرویز حاصلی

هنرهای اسلامی ( نگارگری )

8

خشایار قاضی زاده

هنرهای اسلامی ( نگارگری )

9

امین ایرانپور

هنرهای اسلامی (خوشنویسی و طراحی حروف)

10

عبدالرضا چارئی

هنرهای اسلامی (خوشنویسی و طراحی حروف)

11

سیدنظام الدین امامی فر

ارتباط تصویری (رسانه های نوین)

 

12

محسن مراثی

تاریخ و نقد هنرها

13

مهدی پوررضائیان

هنر و روانشناسی

14

احمد نادعلیان

هنرهای جدید

 
                                                         
RTEmagicC_645fk10_gif.gif