شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی
شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی
شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی
شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی
شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی

پست الکترونیک

دانشگاه : info@shahed.ac.ir

روابط عمومی : publicrelation@shahed.ac.ir

کد پستی : 3319118651

صندوق پستی : 18155/159

آدرس دانشگاه

تهران، بزرگراه خلیج فارس

(تهران-قم)، روبروی حرم مطهر

امام خمینی ره، دانشگاه شاهد

پست الکترونیک

تلفن دانشگاه : 51210 - 021

روابط عمومی : 81 - 51215080 - 021

سایر تلفن ها