پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت فرهنگی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

cssjsfiles cssjsfiles    3 3 سال پیش
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  2 2 سال پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  42 2 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
ثبت نام ایده ثبت نام ایده    0 6 ماه قبل
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  259 5 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  1 2 سال پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  77 3 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    4 3 سال پیش
سال 96 سال 96    0 3 سال پیش

  لیست ها

News News    3 4 سال پیش
آیین نامه ها آیین نامه ها    7 9 سال پیش
اخبار اخبار    0 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90    85 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91    28 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93    12 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال دوم 96 - 97 اخبار فرهنگی نیمسال دوم 96 - 97    0 3 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90    101 4 سال پیش
اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97    0 10 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 8 سال پیش
انجمن اسلامی انجمن اسلامی    3 4 سال پیش
ایده ایده    0 6 ماه قبل
بخشنامه های فرهنگی بخشنامه های فرهنگی    0 9 سال پیش
برنامه های فرهنگی برنامه های فرهنگی    0 9 سال پیش
بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی    0 4 سال پیش
پرسش پرسش    0 4 سال پیش
پیوند ها پیوند ها    0 9 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 4 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  420 3 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 10 سال پیش
فرم های فرهنگی فرم های فرهنگی    6 9 سال پیش
لیست ویترین اخبار لیست ویترین اخبار    2 3 ماه قبل
معرفی معرفی    1 4 سال پیش
نشریه تسنیم (انجمن اسلامی) نشریه تسنیم (انجمن اسلامی)    1 4 سال پیش
نمودار سازمانی نمودار سازمانی    0 4 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 6 سال پیش
کارکنان کارکنان    9 2 سال پیش
کانون های فرهنگی کانون های فرهنگی    0 4 سال پیش

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 10 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت فرعی وجود ندارد.

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0