پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت فرهنگی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

cssjsfiles cssjsfiles    3 11 ماه قبل
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  2 3 هفته پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  42 2 ماه قبل
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 11 ماه قبل
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  93 11 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  1 11 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  47 3 هفته پیش

  کتابخانه های تصاویر

آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    4 11 ماه قبل
سال 96 سال 96    0 11 ماه قبل

  لیست ها

News News    3 17 ماه قبل
آیین نامه ها آیین نامه ها    7 7 سال پیش
اخبار اخبار    0 17 ماه قبل
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90    85 17 ماه قبل
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91    28 17 ماه قبل
اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 اخبار فرهنگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93    12 17 ماه قبل
اخبار فرهنگی نیمسال دوم 96 - 97 اخبار فرهنگی نیمسال دوم 96 - 97    0 11 ماه قبل
اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90    101 17 ماه قبل
اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97    6 2 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 6 سال پیش
انجمن اسلامی انجمن اسلامی    3 17 ماه قبل
بخشنامه های فرهنگی بخشنامه های فرهنگی    0 7 سال پیش
برنامه های فرهنگی برنامه های فرهنگی    0 7 سال پیش
بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی    0 17 ماه قبل
پرسش پرسش    0 17 ماه قبل
پیوند ها پیوند ها    0 7 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 17 ماه قبل
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  420 11 ماه قبل
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 7 سال پیش
فرم های فرهنگی فرم های فرهنگی    6 7 سال پیش
لیست ویترین اخبار لیست ویترین اخبار    3 3 هفته پیش
معرفی معرفی    1 17 ماه قبل
نشریه تسنیم (انجمن اسلامی) نشریه تسنیم (انجمن اسلامی)    1 17 ماه قبل
نمودار سازمانی نمودار سازمانی    0 17 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 4 سال پیش
کارکنان کارکنان    12 11 ماه قبل
کانون های فرهنگی کانون های فرهنگی    0 17 ماه قبل

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 7 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت فرعی وجود ندارد.

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0