پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت فرهنگی

:

اخبار فرهنگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97: اعلام نفرات برگزیده مرحله کشوری قرآن و عترت

عنوان

اعلام نفرات برگزیده مرحله کشوری قرآن و عترت

​به نقل از دبیرخانه سی و سومین جشنواره قرآن و عترت اسامی نفرات برگزیده مرحله کشوری این مسابقات اعلام گردید که طی آن شش نفر از دانشگاه شاهد حائز رتبه های برتر به شرح ذیل گردیدند و جواز حضور در مرحله ملی را کسب نمودند.

آقای علی عبدالحسینی : رتبه اول رشته نقاشی بخش کارکنان

خانم محدثه شیدوش: رتبه اول رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم

خانم فاطمه شفیعی: رتبه دوم  رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم

خانم زهرا ملک محمدی: رتبه سوم رشته سبک زندگی اسلامی

خانم صفورا محمدی: برگزیده رشته معرق و منبت

خانم هانیه سادات حجازی: برگزیده رشته نقاشی

تاریخ انتشار

19/08/1397

تصویر خبر

پیوست: