پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

زکريا واعظي

:

سوابق تحصیلی

​​​​سوابق تحصیلی

​​​​1388-1395     دکتری                    مهندسی عمران گرایش سازه- زلزله         دانشگاه صنعتی شریف

 1386- 1388    کارشناسی ارشد         مهندسی عمران- زلزله                          دانشگاه صنعتی شریف

1383-1386      کارشناسی             مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری           دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعت نفت

1381-1386      کارشناسی              مهندسی عمران                                  دانشگاه صنعتی شریف 

 

زمینه های تحقیاتی

·         دینامیک سازه ها

·         لرزه شناسی و ارتعاشات تصادفی

·         ارتعاشات غیرخطی سازه ها

·         ·         ​کنترل فعال و غیرفعال سازه ­ها

·         تحلیل ریسک و خطرلرزه­ ای

 ​