پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

زکريا واعظي

:

ریاضیات مهندسی پیشرفته

​​​​​​​​​
​​

 

ریاضیات عالی مهندسی

 

 

مدرس: زکریا واعظی

 

 

 Untitled.png

مراجع


 

  1. 1)      Kreyszig, E. (1999). Advanced Engineering Mathematics, 8-th edition.
  2. 2)      Brown, J. W., & Churchill, R. V. (2009). Complex variables and applications. Boston: McGraw-Hill Higher Education,.
  3. 3)      Brown, J. W., & Churchill, R. V. (2001). Fourier series and boundary value problems (Vol. 6). New York: McGraw-Hill.
  4. 4)      Gelfand, I. M., & Silverman, R. A. (2000). Calculus of variations. Courier Corporation.
  5. 5)      Malvern, L. E. (1969). Introduction to continuum mechanics. Prentice Hall Inc., Engle Cliffs, NJ, 1696, 301-320.

 

سایت درس