پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

دانشکده فنی و مهندسی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

exam list exam list    4 10 ماه قبل
News News    3 4 ماه قبل
test1 test1    3 2 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها    0 2 سال پیش
اساتید اساتید    2 8 سال پیش
اطلاعیه های فرهنگی اطلاعیه های فرهنگی    0 6 سال پیش
اطلاعیه و بخشنامه ها اطلاعیه و بخشنامه ها    2 13 ماه قبل
اطلاعیه و بخشنامه های دانشجویی اطلاعیه و بخشنامه های دانشجویی    6 4 ماه قبل
اطلاعیه و بخشنامه های مالی اطلاعیه و بخشنامه های مالی    1 7 سال پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 8 سال پیش
برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی    0 7 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 8 سال پیش
تقویم گروه تقویم گروه  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 2 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 8 سال پیش
جدول شهریه دانشجویان شبانه جدول شهریه دانشجویان شبانه    0 7 سال پیش
دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان دکترا دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان دکترا    1 2 سال پیش
دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی    5 6 ماه قبل
دستورالعملهای پژوهشی کارشناسی ارشد دستورالعملهای پژوهشی کارشناسی ارشد    6 6 ماه قبل
راهنمای کاربران مرکز دیتای فنی راهنمای کاربران مرکز دیتای فنی    4 4 سال پیش
فرمهای اداری فرمهای اداری    6 7 سال پیش
فرمهای پژوهشی دانشجویان دکترا فرمهای پژوهشی دانشجویان دکترا    0 2 سال پیش
فرمهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی فرمهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی    9 2 ماه قبل
فرمهای پژوهشی کارشناسی فرمهای پژوهشی کارشناسی    13 9 روز پیش
فرمهای دانشجویی فرمهای دانشجویی    7 7 سال پیش
قوانین اداری قوانین اداری    1 4 سال پیش
گردش ها گردش ها  استفاده از این لیست برای ارسال انبوه اطلاعات به اعضای تیم و درخواست مهرهای تأیید..  0 8 سال پیش
گروه ها گروه ها    2 8 سال پیش
لیست چارت رشته کارشناسی لیست چارت رشته کارشناسی    0 7 سال پیش
محل محل  استفاده از این لیست برای ردیابی سریع و آسان موقعیت افراد مختلف طی روز.   0 8 سال پیش
منابع منابع  استفاده از لیست منابع، برای مستندسازی ابزارهای اصلی كلی همانند دوربین ها و وسایط نقلیه. كاربرها می توانند منابع ذكر شده لیست تقویم مجموعه ردیابی كنند.  0 8 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
یادداشت مکالمه تلفنی یادداشت مکالمه تلفنی  استفاده از این لیست برای استفاده مشترک اطلاعات تماس های دریافتی.   0 8 سال پیش