پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

دانشکده فنی و مهندسی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 2 سال پیش
اسناد دانشکده فنی اسناد دانشکده فنی    256 7 روز پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  24 17 ماه قبل
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 2 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  232 2 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  5 10 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  88 34 ساعت قبل
کتابخانه نمرات دانشجویان کتابخانه نمرات دانشجویان    17 7 سال پیش

  کتابخانه های تصاویر

SliderEngineering SliderEngineering    2 16 ماه قبل
تصاویر اساتید و کارکنان فنی تصاویر اساتید و کارکنان فنی    42 14 ماه قبل

  لیست ها

exam list exam list    4 10 ماه قبل
News News    3 4 ماه قبل
test1 test1    3 2 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها    0 2 سال پیش
اساتید اساتید    2 8 سال پیش
اطلاعیه های فرهنگی اطلاعیه های فرهنگی    0 6 سال پیش
اطلاعیه و بخشنامه ها اطلاعیه و بخشنامه ها    2 14 ماه قبل
اطلاعیه و بخشنامه های دانشجویی اطلاعیه و بخشنامه های دانشجویی    6 4 ماه قبل
اطلاعیه و بخشنامه های مالی اطلاعیه و بخشنامه های مالی    1 7 سال پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 8 سال پیش
برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی    0 7 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 8 سال پیش
تقویم گروه تقویم گروه  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 2 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 8 سال پیش
جدول شهریه دانشجویان شبانه جدول شهریه دانشجویان شبانه    0 7 سال پیش
دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان دکترا دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان دکترا    1 2 سال پیش
دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی دستورالعملهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی    5 6 ماه قبل
دستورالعملهای پژوهشی کارشناسی ارشد دستورالعملهای پژوهشی کارشناسی ارشد    6 6 ماه قبل
راهنمای کاربران مرکز دیتای فنی راهنمای کاربران مرکز دیتای فنی    4 4 سال پیش
فرمهای اداری فرمهای اداری    6 7 سال پیش
فرمهای پژوهشی دانشجویان دکترا فرمهای پژوهشی دانشجویان دکترا    0 2 سال پیش
فرمهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی فرمهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی    9 3 ماه قبل
فرمهای پژوهشی کارشناسی فرمهای پژوهشی کارشناسی    13 3 هفته پیش
فرمهای دانشجویی فرمهای دانشجویی    7 7 سال پیش
قوانین اداری قوانین اداری    1 4 سال پیش
گردش ها گردش ها  استفاده از این لیست برای ارسال انبوه اطلاعات به اعضای تیم و درخواست مهرهای تأیید..  0 8 سال پیش
گروه ها گروه ها    2 8 سال پیش
لیست چارت رشته کارشناسی لیست چارت رشته کارشناسی    0 7 سال پیش
محل محل  استفاده از این لیست برای ردیابی سریع و آسان موقعیت افراد مختلف طی روز.   0 8 سال پیش
منابع منابع  استفاده از لیست منابع، برای مستندسازی ابزارهای اصلی كلی همانند دوربین ها و وسایط نقلیه. كاربرها می توانند منابع ذكر شده لیست تقویم مجموعه ردیابی كنند.  0 8 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
یادداشت مکالمه تلفنی یادداشت مکالمه تلفنی  استفاده از این لیست برای استفاده مشترک اطلاعات تماس های دریافتی.   0 8 سال پیش

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 8 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint en  5 هفته پیش
سایت SharePoint احسان موسوي خانقاه  9 ماه قبل
سایت SharePoint ايمان زماني  8 ماه قبل
سایت SharePoint پوريا معقولي  9 ماه قبل
سایت SharePoint حنان لهراسبی  14 ماه قبل
سایت SharePoint زکريا واعظي  4 روز پیش
سایت SharePoint علیرضا حبیبی  8 ماه قبل
سایت SharePoint محمد منثوري  8 ماه قبل
سایت SharePoint مهدی رجحانی  5 ماه قبل

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0