پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه مهندسی صنایع

 

 
 نام و نام خانوادگی
 
​رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی
​تلفن 5121
 داخلی
​عکس
امیر حسین امیری استاد صنایع ​Amiri AT shahed.ac.ir ​2065 DSC03975.jpg
استاد
صنایع
​Bashiri AT shahed.ac.ir
​2092
DSC03996.jpg 
استاد ​صنایع
Sahraeian AT shahed.ac.ir
​2040 DSC03995.jpg
سید میثم موسوی​ دانشیار صنایع sm.mousavi AT shahed.ac.ir 2091​ mousavi.jpg