پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانهگروه مهندسی برق - قدرت

 

 نام و نام خانوادگی 

​رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی

​تلفن 5121

 داخلی

​عکس
مهدی اخباری دانشیار الکترونیک قدرت ​Akhbari AT shahed.ac.ir ​2066 DSC03978.jpg
​دانشیار ​ماشین های الکتریکی
​Besmi AT shahed.ac.ir
​2033
DSC03989.jpg 
دانشیار ​سیستم
Doroudi AT shahed.ac.ir
​2035 DSC03998.jpg
محمد صادق زاده دانشیار الکترونیک قدرت
Sadeghzadeh AT shahed.ac.ir
2090​
DSC03969.jpg 
پوریا معقولی استادیار سیستم های قدرت maghuli AT gmail.com 2052​ maghouli.jpg
جلال نظرزاده دانشیار ماشین های الکتریکی ​Nazarzadeh AT shahed.ac.ir 2041
DSC03743-1.jpg