پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 گروه مهندسی پزشکی

 

نام و نام خانوادگی
​رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی
​تلفن 5121
  داخلی
​عکس
دانشیار

بیوالکتریک

​Pooyan AT shahed.ac.ir ​2030 DSC03981.jpg
 
دانشیار

بیوالکتریک

 
a.foruzan AT shahed.ac.ir
 
​2026 95.jpg
​استادیار

بیوالکتریک

Mikaeili AT shahed.ac.ir
2031
DSC03976.jpg 
استاد

بیوالکتریک

Nasrabadi AT shahed.ac.ir 2075 DSC03972.jpg
رسول مهدوي فر​ استادیار بیوالکتریک
​mahdavifar AT shahed.ac.ir
​2088 DSC03733.jpg