پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اعضای هیات علمی گروه برق - مخابرات

 

نام و نام خانوادگی
رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی

​تلفن5121 

 داخلی

​عکس
سروش اخلاقی دانشیار سیستم ​ Akhlaghi AT shahed.ac.ir ​2019 DSC03983.jpg
​دانشیار سیستم
​Bakhshi AT shahed.ac.ir
​2085
DSC04003.jpg 

حمید رضا حسنی

استاد

میدان​

Hassani AT shahed.ac.ir​

 

2047

  

DSC03736.jpg
غلام رضا داداش زاده استاد میدان
Gdadashzadeh AT shahed.ac.ir 
2022
DSC03965.jpg
بابک سیف دانشیار سیستم Seyfe AT shahed.ac.ir 2093 DSC03737.jpg

محمود فردوسی زاده

دانشیار​

سیستم​
m.ferdosizade AT shahed.ac.ir

 

2045​

70.JPG
دانشیار میدان Mallahzadeh AT shahed.ac.ir 2017​ DSC03984.jpg
سید محمدحسن جوادزاده​ استادیار میدان smh.javadzadeh@shahed.ac.ir 2082
Javadzadeh.JPG 
حنان لهراسبی
​استادیار ​سیستم ​h.lohrasbi@shahed.ac.ir ​ 2056   
​  Lohrasbi65.jpg