پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​
​​​​​​​


جهت اطلاع از تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400- 1399 به قسمت تقویم آموزشی مراجعه نمایید.
 
جهت اطلاع از نکات مهم و ضروری انتخاب واحد و حذف و اضافه  بر اساس مقطع خود به یکی از قسمت های آموزش - کارشناسی و یا آموزش - کارشناسی ارشد و یا آموزش - دکتری مراجعه نمایید.

دانشجویان کارشناسی مهندسی برق ورودی 1397 نتایج تعیین گرایش در قسمت اموزش - کارشناسی قابل دسترسی می باشد.


کانال اطلاع رسانی آموزش دانشکده در روبیکا:

@sedueng​​