پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق - الکترونیک


نام و نام خانوادگی
​رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی

​تلفن 5121

  داخلی
​عکس

علیرضا بهراد

استاد سیستم ​Behrad AT shahed.ac.ir ​2070 65.jpg

 

​دانشیار نیمه هادیها
Saghafi AT shahed.ac.ir
​2073 65 Saghafi.JPG
محسن جلالی دانشیار
طراحی مدار
Mjalali AT shahed.ac.ir 2051 DSC04002.jpg

 

​استادیار ​الکترونبک

 

Ranjbar AT shahed.ac.ir

 

2044 DSC03973.jpg
استادیار​ نیمه هادیها​ s.rahbarpour AT shahed.ac.ir​ 2049

  rahbarpour70.jpg

دانشیار سیستم
Sadjedi AT shahed.ac.ir
2048
DSC03986.jpg
دانشيار طراحی مدار Ghaznavi AT shahed.ac.ir 2081 DSC03988.jpg
استادیار نانو فتونیک mh.yavari AT shahed.ac.ir 2063

Yavari-2.jpg