پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق - الکترونیک


نام و نام خانوادگی
​رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی

​تلفن 5121

  داخلی
​عکس

علیرضا بهراد

استاد سیستم ​Behrad AT shahed.ac.ir ​2070 65.jpg

 

​دانشیار نیمه هادیها
Saghafi AT shahed.ac.ir
​2073 65 Saghafi.JPG

 

​استادیار ​الکترونبک

 

Ranjbar AT shahed.ac.ir

 

2044 DSC03973.jpg
استادیار​ نیمه هادیها​ s.rahbarpour AT shahed.ac.ir​ 2049

  rahbarpour70.jpg

دانشیار سیستم
Sadjedi AT shahed.ac.ir
2048
DSC03986.jpg
دانشیار طراحی مدار Mjalali AT shahed.ac.ir 2051 DSC04002.jpg
دانشيار طراحی مدار Ghaznavi AT shahed.ac.ir 2081 DSC03988.jpg
محمدحسن یاوری
استادیار نانو فتونیک mh.yavari AT shahed.ac.ir 2063

Yavari-2.jpg