پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اطلاعیه شماره 1
 
  • پرداخت شهریه دانشجویان از نیمسال 922 صرفا به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و به پرداختهای دستی از تاریخ 92/10/15 ترتیب اثر داده نخواهد شد


  • در صورت پرداخت الکترونیکی ناموفق که منجر به کسر موجودی از حساب دانشجو می شود، دانشجویان می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند:
  1. مراجعه به امور مالی دانشکده و تایید کسر موجودی از حساب دانشجو و عدم ثبت در سیستم آموزشی با استفاده از گزارش کارنامه مالی دانشجو
  2. تایید واریز به حساب دانشگاه توسط حسابدار معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (آقای حسینی)
  3. ثبت واریزی در سیستم آموزشی توسط اداره کل آموزش
  4. دانشکده ها موظفند گزارش کارنامه مالی دانشجو که نشاندهنده تسویه حساب دانشجو است همراه با مدارک دانش آموختگی ارسال نمایند و پرونده های بدون کارنامه مالی عودت می شود