پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه مهندسی برق - کنترل

 

 
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی
​تلفن5121  
 داخلی
​عکس
ایمان زمانی
استادیار
کنترل zamaniiman AT shahed.ac.ir​ 2029 111297+iman+zamani.jpg
دانشيار کنترل
​Stabaii AT shahed.ac.ir
​2085
DSC03974.jpg 
دانشیار
کنترل
Kazemi AT shahed.ac.ir​
 
2047
  
DSC00741.JPG
محمد منثوری ​استادیار ​کنترل mmanthouri AT shahed.ac.ir​
2064 
mansouri6598.JPG